Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”

„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

Titlul ProiectuluiIntarirea capacitatii administrative a Institutului de Fizica Atomica in vederea cresterii potentialului de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare-inovare
Finantarea ProiectuluiProiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Denumirea Programului OperationalProgramul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Axa Prioritara 2. Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare; Domeniul de interventie 2.2. Investitii in infrastructura de CD&I si dezvoltarea capacitatii administrative; Operatiunea 2.2.4. Intarirea capacitatii administrative
Obiectiv General Intarirea capacitatii administrative a IFA in vederea cresterii potentialului de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare-inovare prin imbunatatirea managementului institutional si de proiect si prin accesul sporit la instrumentele financiare
Obiectiv specific 1Elaborarea documentelor necesare IFA pentru accesarea instrumentelor financiare
Obiectiv specific 2Intarirea capacitatii de management institutional si de proiect a IFA
ValoareaValoarea totala a proiectului este de 468.400,00 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 400.000 lei (valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 332.000,00 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national este de 68.000 lei)
Durata6 luni
Director de ProiectDr. Fiz. Florin Dorian BUZATU